Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, itp.)
– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych
– wyceny wartości rynkowej pojadów
– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą
– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych
– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych
– likwidację szkód komunikacyjnych

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą osoby ściśle związane z branżą motoryzacyjną oraz kwestiami techniczno-prawnymi dotyczącymi opiniowania i likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych na terenie Polski i w Niemczech.

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

– rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– biegli sądowi Sadów Okręgowych w Polsce

– eksperci techniki samochodowej związani z branżą motoryzacyjną

– radcy prawni

– adwokaci

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

– doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

– niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

– wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

– najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

– charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

– charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)

Rzeczoznawca Samochodowy Słupsk

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY SŁUPSK

Rzeczoznawca samochodowy Słupsk to niezależny ekspert techniki samochodowej i specjalista w zakresie wyceny i kalkulacji szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Polski lub za granicą – np. w Niemczech. Rzeczoznawca ze Słupska jako partner i członek zwyczajny Stowarzyszenia MOTOEXPERT zajmuje się głównie pomocą techniczną udzielaną osobom poszkodowanym w niezawinionych zdarzeniach drogowych i opiniowaniem zakresu uszkodzeń powstałych w pojazdach pokolizyjnych lub powypadkowych.

Regionalny rzeczoznawca samochodowy Słupsk cały zakres oferowanych przez siebie usług świadczy na terenie województwa pomorskiego tj. w Słupsku i okolicach. Każde ze zleceń wykonywanych przez eksperta techniki samochodowej ze Słupska jest sporządzane w sposób całkowicie niezależny i w pełni obiektywny, dlatego też wszyscy klienci (indywidualni, firmy, instytucje) mogą liczyć na najwyższą jakość usług i wyjątkową dokładność przy ich realizacji.

Partnerski rzeczoznawca Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT na Pomorzu, jakim jest rzeczoznawca samochodowy Słupsk świadczy głównie usługi mające na celu ustalić wartość powstałej szkody komunikacyjnej oraz wartość rynkową pojazdu powypadkowego. Dodatkowo wyjątkowo popularnymi usługami wykonywanymi przez eksperta samochodowego na Pomorzu (Słupsk) są kalkulacje kosztów przeprowadzenia niezbędnej naprawy powypadkowej lub weryfikacje koszytorysów napraw sporządzanych przez ubezpieczycieli.


Rzeczoznawca samochodowy ze Słupska (woj.pomorskie) - Adrian Szweda

Rzeczoznawca Samochodowy Słupsk jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca ze Słupska jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– certyfikat Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 525/08/12

– wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

– wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu

 

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym ze Słupska możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

 

INFORMACJA

Poszukujemy rzeczoznawców samochodowych, eskpertów techniki samochodowej i biegłych sądowych z Krakowa i okolic, którzy chcieliby w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zostać partnerami regionalnymi Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W REGIONIE!

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT